صفحه ها
دسته
توجه
دختر پرستار زیبای مسیحی(5مطلب)
{ یتیم نوازی ممنوع ؟نماز.دعا. آش رشته.غیبت آزاد}
www.qaraati.ir
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 57232
تعداد نوشته ها : 48
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

جمهوری اسلامی حامی حقوق مردم

کدخدا وپدرم

 حرکات زشت یک جوان وبی حرمتی او به جمهوری اسلامی که خودرا لیسانس سینما می خواند وجهت استخدام به صدا وسینمای اراک رفته بود واورا قبول نکرده بودند  مرا بر این داشت تا یک نکته کوچکی را از عدم رعایت حقوق دیگران در حکومت طاغوت را بیان کنم  البته من نه انقلابی هستم ونه حزب الله اما می خواهم بگویم باید شکر گذار حکومتی بود که توانسته است این جرات را به شهر وند بدهد که از حق خود دفاع کند امروزه با قانون می توان از ضایع شدن هر گونه حقوق جلوگیری کرد واحقاق حق نمود امروزه هیچ فرد نظامی نمی تواند کوچکترین اهانتی به متهم کند یا با او بر خورد بد نماید امروزه هیچ فرد نظامی نمی تواند بدون مجوز قاضی وارد خانه ای شود شاید من قبل ها فکر می کردم که خیلی راحت می روند به هر خانه ای وبا هر کسی برخوردی ناشایست می شود اما با گوش های خودم شنیدم که متهم به اختلافی وارد خانه ای شده بود ونیروهای نظامی مدت مدیدی انتظار کشیدند تا مجوز ورود گرفتند وتا برگ قاضی کشیک به محل نیامد آنها برای دستگیری آن متهم اقدامی نکردند کسانی که هنوز بیمار هستند ودل منافق گونه ای دارند باید بدانند که خداوند بر آنها منت نهاده است وامروز وارث حکومت اسلامی هستند وباید شکر گزار این حکومت باشند که با اسم اسلام توانسته است قوانین لازم را به اجرا در آورد البته هنوز هم مسئولان بیان می نمایند که راه زیادی تا اجرا کردن احکام اسلامی مانده است امروزه اگر نقصی هم در اداراه وبعض مراکز باشد یا اگر ایجاد نارضایتی از جایی بشود نبایستی پای اسلام وجمهوری اسلامی را به میان کشید مسلم است افرادی زیاد وبیمار هستند که در هر قشر وگروهی یا در هر مکان واداره ای در صدد هستند که ایجائ بد بینی نمایند یا آگاهانه ویا بطور نا آگاهانه ویا بواسطه اینکه در آن مکانها دارای پارتی ونفر هستند بسیاری از کسانی که دلسوز جهوری اسلامی هستند بخوبی بر این امورات واقف می باشند اما باید ریشه یابی کرد علت ها وبیماریها را شناخت وبا آن مبارزه کرد ومشگل را بر طرف کرد بطور حتم موثر خواهد افتاد شاید باور نکنید  نا آگاهی بعضی از مسئولان  وبی کفایتی آنها هم عامل دیگری است که باعث ایجاد بد بینی می شود در یکی از درمانگاهها یک نفر در تزریقات کار می کند هم شیفت صبح هم شیفت عصر وهمین آقا مسئول انبار دارو هم هست فشار کاری بر او می آید ببین چقدر است چگونه او می تواند امورات تزریقات ونوار قلب واتاق عمل سر پایی را انجام دهد تاریخ انقضای دارو واصول انبار داری را هم اجرا کند ونسبت به مراجعین محترمانه بر خورد کند بطور صحیح دارو به داروخانه تحویل دهد وانبار گردانی سالیانه راهم انجام دهد مسایل کارتکس ورود وخروج دارو راهم رعایت کند البته او مقصر نیست مسئولین آنجا عقده ای هستند وکاری کرده اند که افراد کاری یا از آن مکان فرار کنند ویا اینکه از دست آنها اقدام به باز نشستگی پیش از موعد خود کنند اینها نمونه زنده از بی کفایتی مسئول آنجاست وبه حساب جمهوری اسلامی نباید گذاشت  وما نباید این مسائل را به گردن اسلام وجمهوری بیندازیم باند بازی وخلاف کاری وسود های بدست آمده آنها را به حساب سوء استفاده آنها باید قرار داد شاید آنها توانستند با واریزی پول ودر آمد درمانگاه به حسابهای بانکی وبه حساب کار کرد این پول ها وام بگیرند وخانه ای وماشینی وباغی فراهم کنند اما این به حساب جهوری اسلامی نیست ونخواهد بود .اما همین امورات را با کمی حرکت می شود درهم کرد وطومار آنها را هم در هم پیچید با یک شکایت وپیگیری اما باید بدانید که این از برکات جمهوری اسلامی است خب کسی حال وحوصله پیگیری ندارد فرد خلافکار هم ادامه می دهد  وبلاخره پایش به دام قانون یا خدا می افتد اگر در زندگی آنها هم جویا شوی می بینی یا سکته کرده اند یا بیمارند یا سرطان دارند ویا دچار چک وکلاهبرداری شده اند.یادم هست در سال هزاروسیصدو پبجاه وپنج پدرم بخاطر یک تکه باغ بزرگ با یکی از احالی دعوا کرد ومن می دانستم که آنجا متعلق بما نمی باشد پدرم هم می دانست اما بخاطر اینکه الاغش به زمین ما وارد شده بود بیچاره آنچنان با پارو خودش وپسرانش کتک خوردند که آنها را با گذاشتن گلیم به روی نردبان وقرار دادن آنها بر نردبان به اراک بردند وتا چندین وقت در بیمارستان بودند بعد از بر گشتن هم وقتی آمدند پدرم باغشان را تصرف کرد به پاسگاه رفتند وامیه (مامور پاسگاه) آوردند مامورین با سبیل بلند خود بخانه آمدند کدخدا هم آمد بساط تریاک بپا شد سپس آن بیچاره ها را آوردند واز آنها تعهد گرفتند که حق ندارند هیچگونه ادعایی کنند هم کتک خوردند هم زمینشان را از دست دادند وهم متعهد شدند که دیگر ادعایی نکنند .سالها از این حادثه می گذرد اما هنوز این ماجرا را بخاطر دارم من به این دلیل به جمهوری اسلامی احترام می گذارم  شاید باورنکنید سال 1380بود که یکی از همسایگان یک خروس خریده بود ودر خر پشته خانه اش نگهداری می کرد که مواجهه با شکایت دیگر همسایه شد ونیرو انتظامی سریع به سراغش آمد دوستی می گفت چرا نیرو انتظامی به عروسی ها کار دارد وسریع برای برهم زدن این مجالس اقدام می کند به او گفتم نگران نباش نیرو انتظامی به تعذیه هم کار دار د اگر از ساعت یازده ونیم بخواهد بیشتر ادامه یابد مامورین دستور دارند تا همانجا بمانند تا مجلس تعذیه وبساط آنها جمع آوری شود این نشانه احترامی است که نیرو انتظامی ویا بقول دیگر حمهوری اسلامی برای استراحت شهروند خود قائل است وهیچ فرقی نمی کند همان برخوردی که با تعزیه می شود همان بر خورد هم با عروسی می شود .جهوری اسلامی حکومتی استکه  بر اساس قوانین اسلام می خواهد حقوق هر کسی را به او بر گرداند وهر شخض را با حق ومکان اجتماعی ومنزلت او آشنا کند ما بید به ارزش اجتماعی خود واقف باشیم از باید ها ونباید ها فاصله نگیریم ما باید زنده وپویا باشیم  شاید بگویید که من طرفداری می کنم اما بدانید که اگر بخواهم درد خودم را و رنج درونم را بازگو کنم بگویید این ضد انقلاب صدرصد است اما این را می دانم ومی گویم گرفتاریهای بوجود آمده را به پای جمهوری اسلامی قرار نمی دهم وبا کسانیکه بخواهند بی حرمتی کنند بر خورد می کنم جمهوری اسلامی چیزی نیست مگر خواسته های درونی تمام محرومان که امید به احقاق حق خوددارند آنهایی که نه پارتی دارند ونه پول ونه توان  جمهوری اسلامی حاصل مبارزات ملتی است که هزار  سال است می خواهد عدالت رابر قرار کند جمهوری اسلامی ریشه در تاریخ کهن ایران دارد از زرتشت تا اسلام واز اسلام تا انقلاب اسلامی واز انقلاب اسلامی تا انقلاب منجی در جهان وهر دین وآیین دیگری چون مسیحیت ودیگر ادیان هم این آرزورادارند .                        نویسنده :شریف  
دسته ها :
جمعه هشتم 3 1388
X